โรงเรียนวัดวิเวการาม

หมู่ที่ 1 บ้านหัวถนน ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-263372

ผลดีในการเล่น

ผลดีในการเล่น

โดยการเลี้ยงดูเด็กคนนี้ ข้อกําหนดอื่น นอกจากความรักอาหาร และความอบอุ่นความเห็นอกเห็นใจ และสิ่งนี้ก็ดีต่อสุขภาพเช่นกัน เนื่องจากช่วยในการเสริมสร้างการเจริญเติบโตของทารก การเล่นจึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กพัฒนาในรูปแบบต่างๆ หากคุณไม่ปล่อยให้ลูกของคุณเล่นหนัก หรือเล่นกับลูก ๆ ของคุณให้อ่าน ผลดีในการเล่น กับการเจริญเติบโตของเด็ก ปรากฎว่าการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เป็นวิธีที่ถูกต้องที่จะทํา การอ่านเป็นองค์ประกอบสําคัญ

ผลดีในการเล่น ที่มีผลดีต่อลูก

1.เสริมสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
จินตนาการเป็นสิ่งสําคัญสําหรับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กที่มักจะป่วยทางจิต และมีความคิดแปลก ๆ และแตกต่างกันซึ่งสามารถช่วยให้พวกเขาแสดงมุมมองของพวกเขา เข้าใจตัวเอง และเข้าใจโลกมากขึ้น

2.กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ให้ทำงานสัมพันธ์กัน
ในการเล่นแต่ละครั้ง จะไปพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ทางตา หู จมูก ลิ้น และกาย ให้เหมาะสม และเป็นไปตามช่วงวัย

3.ช่วยพัฒนาบทบาททางเพศ
เกมบางประเภท ช่วยให้เด็กเรียนรู้เรื่องเพศของพวกเขา ซึ่งสามารถเรียนรู้ผ่านการเล่น ซึ่งสามารถเห็นได้ จากการแสดงออกของลูก ในขณะที่เล่น พ่อแม่และเด็ก กับเพื่อน ๆ หรือเล่นกับตุ๊กตาแกล้งทําเป็นเด็ก หรือแต่งตัวเป็นต้น

4.เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านความคิด และสติปัญญา
ในการเล่นแต่ละครั้ง นอกจากใช้จินตนาการแล้ว สามารถช่วยทำให้เด็กได้ฝึกพินิจพิจารณา และการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ทั้งนี้การเล่นยังช่วยในการจดจำ และเป็นการฝึกนิสัยช่างสังเกตุไปในตัว ให้กับเด็กได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น การเล่นต่อจิ๊กซอว์ การเล่นต่อบล็อก หรือแม้กระทั้ง เล่นไล่จับ หรือเล่นซ่อนหา เป็นต้น

5.เสริมสร้างสมาธิ และความสนใจให้แก่เด็ก
การอยู่นิ่งๆ เป็นเรื่องปกติสําหรับเด็ก เพราะอยากเล่นตลอดเวลา แต่ถ้าพ่อกับแม่ดูแลลูกด้วยการนั่งหน้าทีวีดูการ์ตูน หรือรายการในทีวี แม้ว่ามันจะช่วยลดความวุ่นวายของลูกได้ แต่กลับมีผลกระทบเชิงลบ ทําให้เด็กกลายเป็นสมาธิสั้น และไม่สามารถมุ่งเน้น ไปที่กิจกรรมบางอย่าง เพราะการมองสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่บนหน้าจอเสมอ มีผลโดยตรงต่อสมาธิ ดังนั้นผู้ปกครอง ควรอนุญาตให้ลูกเล่นกิจกรรม ที่ส่งเสริมการทําสมาธิ เช่นการวาดภาพ การสร้างทราย หรือตัวต่อ สิ่งนี้จะช่วยให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น และจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะสังเกตความชอบ และความสนใจของทารก

ในบรรดาประโยชน์เหล่านี้ มันสามารถช่วยปรับปรุงพัฒนาการของทารก เกมดังกล่าวยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว เพื่อสร้างความรักความผูกพัน ความอบอุ่นระหว่างพ่อแม่ และเด็กในรูปแบบอื่น ๆ

อ่านบทความดีๆจากทาง โรงเรียน ได้ที่ นานาสาระ