โรงเรียนวัดวิเวการาม

หมู่ที่ 1 บ้านหัวถนน ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-263372

ลำดับการขึ้นของฟันน้ำนมสำหรับเด็ก

ลำดับการขึ้นของฟันน้ำนม ฟันน้ำนมเป็นฟันชุดแรกในเด็กที่ขึ้นมา เพื่อใช้เคี้ยวอาหารในระยะแรก และหลังจากนั้นฟันน้ำนมก็จะเริ่มหลุด จนฟันแท้งอกใหม่ขึ้นมา โดยที่คุณแม่สามารถสังเกตอาการเมื่อฟันน้ำนมเริ่มงอก ส่วนใหญ่แล้วฟันน้ำนมจะเริ่มงอกเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน มาดูกันดีกว่าว่าฟันของลูกน้อยจะงอก และหลุดเมื่อไหร่กัน หากเกินกำหนดก็ยังไม่ขึ้น สามารถปรึกษาทันตแพทย์ได้ทันที

สัญญาณที่บอกว่าฟันน้ำนมของลูกน้อยกำลังจะขึ้น คือ เริ่มเห็นน้ำลายไหลตลอดเวลา คันเหงือก เหงือกบวม และแดงก่อนจะฟันน้ำนมจะขึ้น รวมถึงการงอแงที่อาจมาจากความเจ็บปวดในบริเวณที่ฟันน้ำนมจะงอกขึ้น จนไปรบกวนการนอน และการรับประทานอาหาร แต่ถ้ารุนแรงถึงขั้นมีไข้ ท้องเสีย หรือชัก ควรพาเขาไปพบแพทย์ทันที

ลำดับการขึ้นของฟันน้ำนม

ลำดับการขึ้นของฟันน้ำนม

ฟันน้ำนมมีทั้งหมด 20 ซี่ (ฟันบน 10 ซี่ ฟันล่าง 10 ซี่)

ฟันน้ำนมด้านบน

  • ฟันซี่กลาง บน 2 ซี่ ฟันขึ้นตอน อายุ 8-12 เดือน ฟันหลุดตอน อายุ 6-7 ปี
  • ฟันหน้าซี่ข้าง บน 2 ซี่ ฟันขึ้นตอน อายุ 9-13 เดือน ฟันหลุดตอน อายุ 7-8 ปี
  • ฟันเขี้ยว บน 2 ซี่ ฟันขึ้นตอน อายุ 16-22 เดือน ฟันหลุดตอน อายุ 10-12 ปี
  • ฟันกรามซี่แรก บน 2 ซี่ ฟันขึ้นตอน อายุ 13-19 เดือน ฟันหลุดตอน อายุ 9-11 ปี
  • ฟันกรามซี่ที่สอง บน 2 ซี่ ฟันขึ้นตอน อายุ 25-33 เดือน ฟันหลุดตอน อายุ 10-12 ปี

ฟันน้ำนมด้านล่าง

ฟันซี่กลาง ล่าง 2 ซี่ ฟันขึ้นตอน อายุ 6-10 เดือน ฟันหลุดตอน อายุ 6-7 ปี
ฟันหน้าซี่ข้าง ล่าง 2 ซี่ ฟันขึ้นตอน อายุ 10-16 เดือน ฟันหลุดตอน อายุ 7-8 ปี
ฟันเขี้ยว ล่าง 2 ซี่ ฟันขึ้นตอน อายุ 17-23 เดือน ฟันหลุดตอน อายุ 9-12 ปี
ฟันกรามซี่แรก ล่าง 2 ซี่ ฟันขึ้นตอน อายุ 14-18 เดือน ฟันหลุดตอน อายุ 9-11 ปี
ฟันกรามซี่ที่สอง ล่าง 2 ซี่ ฟันขึ้นตอน อายุ 23-31 เดือน ฟันหลุดตอน อายุ 10-12 ปี

ฟันน้ำนมจะหลุดออกมาเมื่ออายุประมาณ 6-7 ปี ฟันแท้จะขึ้น รากของฟันน้ำนมจะค่อย ๆ ละลายจนโยกไปมาได้ และในช่วงอายุ 6-12 ปี จะเป็นระยะฟันซ้อน ฟันน้ำนมจะค่อย ๆ หลุดออกมา ทำให้ฟันแท้ และฟันน้ำนมผสมในปาก

ติดตาม สาระน่ารู้ และบทความดี ๆ เพิ่มเติมจาก โรงเรียนวัดวิเวการาม