โรงเรียนวัดวิเวการาม

หมู่ที่ 1 บ้านหัวถนน ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-263372

วัคซีนภูมิแพ้ ทางเลือกสำหรับเด็กที่เป็นภูมิแพ้

วัคซีนภูมิแพ้ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ ที่จะช่วยลดอาการได้ โดยไม่ต้องกินยา และมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้ สำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ การมีวัคซีนป้องกันภูมิแพ้ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะวัคซีนจะช่วยลดอาการที่เป็นลงได้ และไม่ต้องกินยาตลอดเวลา มีโอกาสรักษาหายได้เช่นกัน

วัคซีนภูมิแพ้

วัคซีนภูมิแพ้ คืออะไร

วัคซีนภูมิแพ้หรือ Allergen Immunotherapy คือการใช้สารสกัดจากสารก่อภูมิแพ้ที่แพ้ให้กลับเข้าสู่ร่างกายทีละน้อย เพื่อให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิต้านทานให้กับสิ่งที่แพ้ได้ แต่วัคซีนภูมิแพ้ไม่เหมือนกับวัคซีนที่เราฉีดในวัยเด็ก เพราะวัคซีนที่ฉีดในวัยเด็ก ฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันบาดทะยัก ไอกรน และคอตีบ วัคซีนภูมิแพ้ไม่ได้รับ เพื่อป้องกันโรค แต่ฉีดเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้เท่านั้น

วัคซีนภูมิแพ้เหมาะสำหรับ ผู้ที่เป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ และเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ โรคหอบหืดจากภูมิแพ้ และโรคผิวหนังภูมิแพ้ ที่ยังต้องใช้ยารักษาอาการหลายประเภท ไม่ต้องการใช้ยา หรือมีผลข้างเคียงจากยาเหล่านี้

การฉีดวัคซีนมี 2 รูปแบบ คือ การฉีดเข้าใต้ผิวหนัง และอมใต้ลิ้น แต่ต้องทราบสาเหตุของการแพ้เฉพาะในผู้ป่วยแต่ละรายก่อน ด้วยการตรวจ SPT หรือการตรวจเลือด โดยเฉพาะ เพื่อหาทางเลือกในการรักษา ใช้สารสกัดจากสารก่อภูมิแพ้ที่ตรงกับสาเหตุ หลังจากนั้น เลือกวิธีการที่เหมาะสมกับคนไข้ โดยพิจารณาถึงสาเหตุของการแพ้ ช่วงอายุ และความเหมาะสม เช่น ชนิดใต้ลิ้น สามารถใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ไรฝุ่นอายุ 12 ปีขึ้นไป เนื่องจากต้องอาศัยความร่วมมือค่อนข้างมาก

สำหรับวัคซีนใต้ผิวหนัง ในระยะแรก ให้ฉีดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง แล้วค่อยเพิ่มขนาดวัคซีน จนถึงระดับสูงสุดที่ผู้ป่วยรับได้ อาจใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ระยะต่อไปสามารถฉีดเดือนละครั้ง เพื่อกระตุ้นการสร้างภูมิใหม่อย่างต่อเนื่อง และใช้ต่อเนื่อง 3-5 ปี เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชน์ของวัคซีนภูมิแพ้

  • เป็นการรักษาที่ถูกต้อง ตรงต่อกลไกการเกิดโรค
  • ผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อวัคซีน และการฉีดวัคซีนเป็นประจำ จะช่วยให้อาการภูมิแพ้ดีขึ้น
  • ลดการกินยา
  • อาจช่วยป้องกันผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ไม่ให้เป็นโรคหอบหืดต่อไปได้
  • ป้องกันการแพ้สารใหม่ได้ ในอนาคต

หากหยุดฉีดหลังจาก 3-5 ปี ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการแพ้ได้หลายปี วัคซีนภูมิแพ้จึงถือเป็นการรักษาเพียงอย่างเดียวในปัจจุบัน ที่มีแนวโน้ม จะทำให้การแพ้นั้นหายขาด หรือดีขึ้น

ติดตาม สาระน่ารู้ และบทความดี ๆ เพิ่มเติมจาก โรงเรียนวัดวิเวการาม