โรงเรียนวัดวิเวการาม

หมู่ที่ 1 บ้านหัวถนน ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-263372

เทคนิคในการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูก

วิธี สร้างความมั่นใจให้ลูก ความมั่นใจ และความกล้าแสดงออก จะส่งเสริมให้ลูก เกิดความมั่นใจในตัวเอง เป็นเรื่องที่สามารถสร้างให้ลูกได้ด้วยตนเอง ความมั่นใจ และความเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นเรื่องสำคัญ ที่ทำให้เขาประสบผลสำเร็จในชีวิต ทำให้ลูก กล้าเสี่ยงกับเรื่องใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่กลัวหากไม่ประสบผลสำเร็จ หรือไม่สมหวัง พร้อมเผชิญกับปัญหา ที่จะเข้ามา

ความมั่นใจในตัวเอง เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตได้ หากพบว่าลูกเป็นเด็กที่ขาดความมั่นใจในตัวเอง ควรเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูก หรือหาวิธี เพื่อให้ลูกเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

สร้างความมั่นใจให้ลูก

เทคนิคการ สร้างความมั่นใจให้ลูก

  • ชื่นชมความพยายามของลูก ไม่ว่าลูกจะทำสำเร็จหรือไม่ การให้กำลังใจ กับความพยายามของลูก จะทำให้เด็ก ไม่รู้สึกผิด หรืออาย ที่จะทำผิดพลาด
  • สอนลูกให้คิดบวก การคิดบวก มองโลกในแง่ดี คิดว่าทำได้ ไม่ย่อแท้ต่ออุปสรรค ก็จะเกิดความเชื่อมั่นในตนเองขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
  • ให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง การให้เด็กช่วยเหลือตัวเองในเรื่องง่าย ๆ เช่น อาบน้ำเอง แต่งตัวเอง ทานข้าวเอง เมื่อเขาทำสิ่งนั้นได้สำเร็จ ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจ และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง
  • เปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมที่ชอบ การให้ลูกได้ทำกิจกรรมเป็นอีกวิธีหนึ่ง ในการฝึกให้ลูกกล้าแสดงออก เช่น การร้องเพลง เล่นดนตรี เมื่อเด็กได้ทำต่อหน้าคนเยอะ ๆ เขาจะกล้าเป็นเด็กที่กล้าแสดงออก และไม่กลัวที่จะแสดงออกต่อหน้าคนอื่น
  • ให้ลูกลองทำสิ่งใหม่ ๆ การให้ลูกได้ลองทำอะไรที่ทำไม่ได้ หรือไม่เคยทำมาก่อน เมื่อสามารถทำได้แล้ว เขาจะรู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จ
  • แสดงความรักให้ลูกเห็นอยู่เสมอ ทำให้เขารู้สึกว่าพ่อแม่รักเขาในแบบที่เขาเป็น ให้กำลังใจ เป็นวิธีที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจในตนเองได้อย่างง่าย ๆ
  • มอบหมายงานง่าย ๆ ให้ลูกทำ เช่น ทิ้งขยะ ล้างจาน ทำความสะอาดบ้าน พับผ้าห่มของตัวเอง ตากผ้าเช็ดตัว เป็นการสอนลูกให้มีความรับผิดชอบ
  • ฝึกให้ลูกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง หากช่วยแก้ปัญหาให้ลูกเสมอ ลูกจะขาดความเชื่อมั่น ในการคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง กลัวเวลาที่เจอปัญหา
  • ไม่เปรียบเทียบลูก กับเด็ก ๆ คนอื่น การเปรียบเทียบลูกกับเด็คนอื่น จะทำให้เด็กขาดความเชื่อมั่น และไม่นับถือตัวเอง
  • เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเอง เมื่อลูกทำผิด ควรพูดกับเขาด้วยเหตุผล และถามสาเหตุที่ทำ พร้อมแนะนำให้เขา รู้จักแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเอง

สาระน่ารู้ จาก โรงเรียนวัดวิเวการาม บทความจาก โรงเรียน