โรงเรียนวัดวิเวการาม

หมู่ที่ 1 บ้านหัวถนน ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-263372

อาคารสถานที่

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดวิเวการาม
 

b1 อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2504
b2 อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2515
b3 อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2523
b4 อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2561
b5 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2521
b6 บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
b7 บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
b8 บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2530
b9 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
b10 ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2541
b11 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
b12 ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
b13 บ่อน้ำตื้น
บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย)
ปีที่สร้าง 2525
b14 สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2505
b15 สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2553
b16 สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
b17 ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531
b18 ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2555
b19 ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2531
b20 รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2521
b21 รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2551
b22 รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
b23 ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554