โรงเรียนวัดวิเวการาม

หมู่ที่ 1 บ้านหัวถนน ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-263372

อ่านหนังสือให้ลูกฟัง กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก

กิจกรรมแสนง่าย ที่ทุกบ้านทำได้ อ่านหนังสือให้ลูกฟัง กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก การอ่านคือการเปิดโลกของความสุข และโลกของการเรียนรู้ที่มีมากมายไม่รู้จบ และปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ทักษะการอ่านของเด็ก ๆ มีความสำคัญต่อความสำเร็จในโรงเรียน การทำงาน และชีวิตโดยทั่วไปได้อีกด้วย

อ่านหนังสือให้ลูกฟัง

ข้อดีของการ อ่านหนังสือให้ลูกฟัง

  • ช่วยเสริมสร้างจินตนาการของเด็ก ๆ ให้ไร้ขีดจำกัด พัฒนาทักษะในด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ ให้ดีขึ้น สร้างให้ลูกเกิดจินตนาการ จากการติดตามเรื่องราวที่ได้ฟัง
  • การอ่านหนังสือให้ลูกฟัง ยังช่วยให้สมาธิของเด็ก ๆ ดีขึ้น
  • พัฒนาทักษะด้านภาษา ลูกจะค่อย ๆ จดจำคำ และสำนวนภาษาแบบต่างๆ เพิ่มคลังคำศัพท์ อ่านออกเสียงตามพ่อแม่ นำไปสู่การเรียนรู้ภาษาจากประสาทสัมผัสทางหู
  • เสริมสร้างความสัมพันธ์ การอ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนนอนทุกคืน จะช่วยสร้างความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูก เป็นความรู้สึกดี ๆ ที่จะอยู่กับลูกไปจนโต และสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในครอบครัว
  • เลือกหนังสือที่จะอ่านให้ลูก หนังสือที่มีรูปภาพชัดเจน สีสันสดใส สำหรับเด็กที่มีรูปทรง สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ทรงกลม จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ ให้เด็กจดจำรูปทรงได้
  • อ่านอย่างสม่ำเสมอ กำหนดเวลาเดิม ๆ หรือใกล้เคียงกันทุกวัน ในการอ่านหนังสือ เช่น ตอนนอนกลางวัน หรือก่อนเข้านอนตอนกลางคืน จนกลายเป็นความเคยชินของทุกคนในครอบครัว
  • กระตุ้นให้คิดตาม ในระหว่างการอ่าน หรือเมื่ออ่านจบแล้ว อย่าลืมชวนลูกตอบคำถาม เช่น “อันนี้อะไร” “อันไหนสีชมพู” “หมาป่าอยู่ไหน” กิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกได้เป็นอย่างดี หรือให้ลูกเป็นฝ่ายตั้งคำถามกับเราบ้าง
  • อ่านเรื่องเดิมซ้ำ ๆ การอ่านนิทานเรื่องเดิม จะทำให้เด็กจดจำเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเรื่องได้ และเกิดการคิดตาม เมื่อโดนตั้งคำถามถึงเหตุการณ์ต่อไป ที่กำลังจะเกิดขึ้น
  • เด็ก ๆ เกิดการพัฒนาในเรื่อง การเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้น เพราะหนังสือ มักสอดแทรกข้อคิดดี ๆ  ทำให้เด็ก ๆ เห็นภาพ และจำเป็นใช้ในชีวิตจริงได้

นอกจากข้อความในหนังสือแล้ว คุณพ่อคุณแม่อาจชวนให้ลูกอ่าน หรือสังเกตคำต่าง ๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกทาง ป้ายฉลากสินค้า ชื่อร้าน และสถานที่ต่าง ๆ กิจกรรมนี้จะทำให้เด็กมีความสนใจที่จะอ่านมากขึ้น และยังช่วยทำให้เด็กสามารถอ่านหนังสือเองได้เร็วขึ้นด้วย


สาระน่ารู้ จาก โรงเรียนวัดวิเวการาม