โรงเรียนวัดวิเวการาม

หมู่ที่ 1 บ้านหัวถนน ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-263372

เคล็ดลับช่วยลูกนอนกลางวัน

เคล็ดลับช่วยลูกนอนกลางวัน การงีบหลับสัก 2-3 ชั่วโมงในระหว่างวัน อาจส่งผลต่ออารมณ์ของเด็กได้ เพราะการนอนกลางวันช่วยปรับอารมณ์ของเด็ก ทำให้เด็กไม่หงุดหงิด หรืองอแง และมีการศึกษาพบว่าเด็กที่งีบหลับทุกวันป่วยน้อยลง ร่างกายเจริญเติบโตได้ดี นอกจากนี้การนอนระหว่างวันยังช่วยเพิ่มสมาธิในการเรียนรู้ และพัฒนาสมองไปในทิศทางที่ดี

เคล็ดลับช่วยลูกนอนกลางวัน

การนอนหลับของเด็กในระหว่างวัน จะช่วยชดเชยการอดนอนในตอนกลางคืน เพราะถ้าเวลานอนทั้งหมดก็ไม่เพียงพอสำหรับแต่ละวัน อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของเด็ก ความตื่นตัว และการทำงานของสมองของเด็กลดลง ถูกแทนที่ด้วยความเหนื่อยล้าที่เพิ่มขึ้น และปัญหาด้านอารมณ์ด้านลบ

เด็กที่ไม่นอนระหว่างวัน โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุ 3-4 ขวบมักมีอาการเมื่อยล้า และแสดงอาการหงุดหงิดในตอนบ่าย และเย็น สดชื่นน้อยกว่าเด็กที่นอนกลางวัน และตื่นมาทำกิจกรรมกับครูในตอนบ่าย เพราะเด็กยังต้องการเวลาพักผ่อนหลังจากทำกิจกรรมในตอนเช้า

เคล็ดลับช่วยลูกนอนกลางวัน

  • แก้ไขตารางเวลาของคุณตามสัญญาณการง่วงนอนของบุตรหลานของคุณ
  • อาการง่วงนอนของเด็ก คือ หมดความสนใจในของเล่น หรือเวลาเล่น งอแง ขยี้ตา และหาว
  • มีกิจกรรมประจำก่อนนอน เป็นสิ่งที่ช่วยเตือนลูกว่าใกล้ถึงเวลานอนแล้ว เช่น อ่านนิทานให้ลูกฟังก่อนนอน
  • จัดหาที่นอนที่อบอุ่น และสะดวกสบายสำหรับการนอนหลับ เสื้อผ้าที่ลูกของคุณสวมใส่ควรสวมใส่สบาย และเหมาะสำหรับการนอน
  • สร้างเช้าที่สดใส และมีพลังให้กับเด็ก ๆ สร้างบรรยากาศที่เงียบสงบก่อนงีบหลับทุก ๆ ครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เด็กได้พักผ่อนก่อนเข้านอน

แม้ว่าเราไม่สามารถบังคับเด็กให้หลับได้ตามต้องการ แต่เราสามารถปฏิบัติตามกฎพื้นฐานบางอย่างได้ เช่น การมองหาสัญญาณของการง่วงนอนในลูกของคุณ และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการนอนหลับพักผ่อน เมื่อเด็ก ๆ ได้นอนหลับอย่างเพียงพอ พวกเขาช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อน สร้างภูมิคุ้มกัน เป็นเด็กอารมณ์ดี ร่าเริง จดจำสิ่งต่าง ๆ ที่เรียนรู้ได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นควรส่งเสริมให้เด็กนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และปลูกฝังความสำคัญของการนอนหลับให้ลูกตั้งแต่ยังเด็ก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็ก ๆ มีทักษะด้านสติปัญญารอบด้าน

วิธีรับมือกับลูกที่ไม่ยอมนอนกลางวัน

  1. เวลากลางวันไม่ตรงกับนาฬิกาชีวิต ไม่ว่าจะนอนกลางวัน นอนตอนกลางคืน เวลาอาหาร ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ล้วนส่งผลต่อนาฬิกาชีวิตของเด็ก จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการงีบหลับของลูกน้อย ควรอยู่ให้ตรงเวลาในแต่ละวันและค่อย ๆ เปลี่ยนไปตามอายุ สิ่งสำคัญ คือ ต้องกำจัดกิจกรรมบางอย่างที่อาจส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับของลูก เช่น ให้ลูกดูหน้าจอเป็นเวลานานก่อนเข้านอน เป็นต้น
  2. เด็กติดวิธีกล่อมนอน เด็กที่คุ้นเคยกับอาการง่วงนอน หรือทำให้ง่วงนอนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นประจำ เด็กจะคุ้นเคยกับวิธีการเหล่านั้นโดยปริยาย หากพ่อแม่พยายามให้ลูกเข้านอนด้วยวิธีอื่น หรือพยายามนอนในที่ที่ลูกไม่คุ้นเคย ลูกของคุณอาจนอนหลับไม่สนิท ซึ่งต่างจากการที่เรารู้สึกสบายในการนอนบนเตียง และในห้องของเราเอง แต่จะมีปัญหาในการนอนที่โรงแรม หรือบ้านคนอื่น

ติดตาม สาระน่ารู้ และบทความดี ๆ เพิ่มเติมจาก โรงเรียนวัดวิเวการาม