โรงเรียนวัดวิเวการาม

หมู่ที่ 1 บ้านหัวถนน ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-263372

เลี้ยงลูกสไตล์ญี่ปุ่น สอนลูกให้มีความรับผิดชอบ ดูแลตัวเอง

เลี้ยงลูกสไตล์ญี่ปุ่น การเลี้ยงลูกแบบญี่ปุ่น จะเลี้ยงกันแบบไม่ตามใจ ทำให้เด็กญี่ปุ่น เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัย มีความเป็นระเบียบ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ วิธีการเลี้ยงลูกของคนญี่ปุ่น จะดูสบาย ๆ แต่เด็กมีความรับผิดชอบสูงมาก โดยหลาย ๆ อย่างก็นำมาประยุกต์ใช้กับลูกของเราได้

เลี้ยงลูกสไตล์ญี่ปุ่น

วิธี เลี้ยงลูกสไตล์ญี่ปุ่น

  • เลี้ยงลูกให้มีอิสรภาพ และมีความรับผิดชอบตั้งแต่ยังเด็ก คนญึ่ปุ่นมันปล่อยให้ลูก ช่วยเหลือตัวเอง เท่าที่ลูกจะทำได้ โดยให้ทำงานง่าย ๆ เช่น ใส่เสื้อผ้า ตักข้าวกินเอง และพ่อแม่ชาวญี่ปุ่นยังฝึกฝนให้ลูกมีความรับผิดชอบ โดยการมอบหมายหน้าที่ให้ทำ เช่น ล้างจานของตัวเอง ถูบ้านทุกหยุด หรือเก็บห้องทุกอาทิตย์
  • เลี้ยงลูกแบบใกล้ชิด แต่ไม่ตามใจ คุณแม่ชาวญี่ปุ่นส่วนมาก จะเป็นแม่บ้านเต็มตัว เลี้ยงลูกด้วยตัวเอง จึงทำให้ดูแลลูกได้อย่างใกล้ชิด มีเวลาอบรมสั่งสอนลูกอย่างเต็มที่ การเลี้ยงลูกแบบไม่ตามใจ จึงทำให้เด็กญี่ปุ่น เติบโตขึ้นมา เป็นผู้ใหญ่ที่มีระเบียบวินัย
  • ไม่ปกป้อง เมื่อเห็นลูกทำผิด คุณพ่อคุณแม่ชาวญี่ปุ่น จะตักเตือนลูกทันที เมื่อเห็นว่าลูกทำผิด หรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น และเเนะนำ ให้ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่มองว่าความผิดของลูก เป็นเรื่องเล็กน้อย
  • เลี้ยงลูกให้พึ่งพาตัวเอง และเอาตัวรอดเองได้ การเลี้ยงลูกของชาวญี่ปุ่น จุดประสงค์สำคัญ คือ เมื่อโตขึ้นแล้ว ต้องเอาตัวเองรอดได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาพ่อแม่ เอาตัดรอดจาก เหตุฉุกเฉินได้ สามารถขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้
  • เลี้ยงลูกให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ จะให้ลูกได้สัมผัสกลิ่นดิน กลิ่นทราย และใกล้ชิดกับธรรมชาติ นิยมเลี้ยงลูกนอกเมือง และสวนสาธารณะ
  • สอนให้ลูกตรงต่อเวลา ประเทศญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับเวลามาก เห็นได้จากระบบขนส่งสาธารณะที่มาตรงเวลา ๆ ไม่ว่าจะเป็น รถไฟใต้ดิน หรือรถประจำทาง สร้างสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่น จึงมีส่วนสำคัญในปลูกฝั่งให้เด็ก ๆ เห็นคุณค่าของเวลา
  • เลี้ยงลูกให้เห็นแก่ส่วนรวม การสอนให้ลูกเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวม มีมารยาทต่อสังคม และการไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน เช่น การแยกขยะ การต่อแถวซื้อของ การไม่ส่งเสียงดังในที่สาธารณะ ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต จนรบกวนคนอื่น
  • สอนลูกให้พูดขอโทษ เเละขอบคุณ ชาวญี่ปุ่นมักปลูกฝังให้เด็ก ๆ พูดขอบคุณ เเละขอโทษ จนเป็นนิสัยตั้งแต่เด็ก

สาระน่ารู้ จาก โรงเรียนวัดวิเวการาม